page view image

Rosendalsveko 2022

Arrangementsinformasjon
event image

Vestlandet som ein foregangsregion for eit berekraftig skifte

Med Rosendalsveko ynskjer me å samla kunnskapsinstitusjonar, næringsliv, samfunnsliv og politikarar på Vestlandet til idémyldring kring klima, energi og berekraftig ressursforvaltning.