page view image

Rosendalsveko 2024

Informasjon
event image

Vestlandet som ein foregangsregion for eit berekraftig skifte

Med Rosendalsveko ynskjer me å samla kunnskapsinstitusjonar, næringsliv, samfunnsliv og politikarar på Vestlandet til idémyldring kring klima, naturmangfold, energi og berekraftig ressursforvaltning.